สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.354
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท นอร์ดเคปป์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/03/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/03/2561
วันที่หมดอายุ :11/03/2562
ที่อยู่ :100/558 ถ.คุ้มเกล้า หมู่ 6
:แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10520
โทรศัพท์ :0-2557-6641
โทรสาร :0-2557-6642
E-Mail :Nordkapp.eng@gmail.com
Website : Nordkappengineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 29/12/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร