สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.353
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท คิวเอสอี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/03/2550
วันที่เริ่มใช้ :09/11/2553
วันที่หมดอายุ :08/11/2554
ที่อยู่ :3/4 อาคาร 1 ประชานิเวศน์แสควร์
:ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2645-2401
โทรสาร :0-2645-2400
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/11/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร