สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.352
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ยูนิเวสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/03/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/10/2561
วันที่หมดอายุ :11/10/2562
ที่อยู่ :10 ซอยทวีเชิดชูแยก 1
:แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2717-1150
โทรสาร :0-2717-1156
E-Mail :surattanada.int@gmail.com
Website : www.univestconsultants.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร