สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.351
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/03/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/05/2561
วันที่หมดอายุ :11/05/2562
ที่อยู่ :112 ซ.รามคำแหง 112
:แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2729-3210
โทรสาร :0-2729-5210
E-Mail :info@shinaracha-frotector.com
Website : www.shinaracha-frotector.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 26/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร