สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.349
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เออีทีม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/02/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/02/2551
วันที่หมดอายุ :11/02/2552
ที่อยู่ :70/29 ซ.7 ถ.เพชรบุรี
:แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2612-9298
โทรสาร :0-2612-9299
E-Mail :aeteam_ltd@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/02/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร