สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.348
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไมเนอร์ วิศวการ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/02/2550
วันที่เริ่มใช้ :11/07/2561
วันที่หมดอายุ :10/07/2562
ที่อยู่ :7 หมู่ที่ 8
:ต.ชากบก อ.บ้านค่าย
จังหวัด :ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :21120
โทรศัพท์ :038-017-211,081-430-8385
โทรสาร :038-017-212
E-Mail :arkhom@mie-th.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร