สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.347
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/02/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/02/2561
วันที่หมดอายุ :11/02/2562
ที่อยู่ :15/67 หมู่ 5
:ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :02-046-4736
โทรสาร :02-046-4733
E-Mail :chatchai_ch@msinspect.net
Website : www.msinspect.net
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 29/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร