สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.346
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เพอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/01/2550
วันที่เริ่มใช้ 08/01/2561
วันที่หมดอายุ 07/01/2562
ที่อยู่ 1126/2 อ.วานิช 2 ชั้น 22 ห้อง 2201ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 02-108-1000
โทรสาร 02-108-4005-6
E-Mail chotiga.1@poyry.com
Website www.poyry.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร