สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.346
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เพอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/01/2550
วันที่เริ่มใช้ :08/01/2561
วันที่หมดอายุ :07/01/2562
ที่อยู่ :1126/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ อ.วานิช 2 ชั้น 22 ห้อง 2201
:แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :02-108-1000
โทรสาร :02-108-4005-6
E-Mail :chotiga.1@poyry.com
Website : www.poyry.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 29/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร