สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.345
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เมกกาไลน์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/01/2550
วันที่เริ่มใช้ :01/04/2561
วันที่หมดอายุ :31/03/2562
ที่อยู่ :32 ซ.รามคำแหง 43/1 ถ.รามคำแหง
:แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0 2934 6255-6 , 0 2934 7128
โทรสาร :0 2934 7127
E-Mail :megaline.thailand@gmail.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร