สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.344
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เมืองไฟฟ้าโรจนะวิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 18/12/2549
วันที่เริ่มใช้ 18/12/2561
วันที่หมดอายุ 17/12/2562
ที่อยู่ 458/20 หมู่ 2
ต.สามเรือน อ.บางปะอิน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13160
โทรศัพท์ 035-709-454
โทรสาร 035-709-455
E-Mail sk@somkiatsafety.in.th
Website www.somkiatsafetyin.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 01/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร