สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.344
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เมืองไฟฟ้าโรจนะวิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :18/12/2549
วันที่เริ่มใช้ :18/12/2560
วันที่หมดอายุ :17/12/2561
ที่อยู่ :458/20 หมู่ 2
:ต.สามเรือน อ.บางปะอิน
จังหวัด :พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :13160
โทรศัพท์ :035-709-454
โทรสาร :035-709-455
E-Mail :sk.@somkiatsafety.in.th
Website : www.somkiatsafetyin.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร