สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.343
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :18/12/2549
วันที่เริ่มใช้ :18/12/2554
วันที่หมดอายุ :17/12/2555
ที่อยู่ :138 ซ.รัชดาภิเษก 20 ถ.รัชดาภิเษก
:แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0 2689 5124-5
โทรสาร :0 2689 5126
E-Mail :bss_inspectors@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 01/12/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร