สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.342
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เซ็กโก้ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/11/2549
วันที่เริ่มใช้ :13/11/2553
วันที่หมดอายุ :12/11/2554
ที่อยู่ :1431-1431/1 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท
:ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10270
โทรศัพท์ :0-2749-9311-22
โทรสาร :0-2749-9324
E-Mail :secco@seccogroup.com
Website : www.secogroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :16
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/10/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร