สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.341
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/11/2549
วันที่เริ่มใช้ 13/11/2560
วันที่หมดอายุ 12/05/2561
ที่อยู่ 151 ซอยนวลจันทร์ ถนนนวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 02-5099094 กด 3
โทรสาร 02-5099060
E-Mail contract@teamcm.co.th
Website www.teamcm.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 130
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 08/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร