สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.341
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/11/2549
วันที่เริ่มใช้ :13/11/2560
วันที่หมดอายุ :12/11/2561
ที่อยู่ :151 ซอยนวลจันทร์ ถนนนวลจันทร์
:แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :02-5099094 กด 3
โทรสาร :02-5099060
E-Mail :contract@teamcm.co.th
Website : www.teamcm.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :106
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร