สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.340
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินเตอร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/11/2549
วันที่เริ่มใช้ :13/11/2560
วันที่หมดอายุ :12/11/2561
ที่อยู่ :100/87 ซอยรัตนาธิเบศร์ 17 ถนนรัตนาธิเบศร์ หมู่ 8
:ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :021926881-2
โทรสาร :021926883
E-Mail :intertechcon@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร