สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.34
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2561
วันที่หมดอายุ :30/11/2562
ที่อยู่ :471/1-2 ถนนศรีอยุธยา
:แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2644-6666
โทรสาร :0-2354-4545
E-Mail :tacemail@tace.co.th
Website : www.tace.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :18
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร