สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.339
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ออพติมัม คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/11/2549
วันที่เริ่มใช้ :15/01/2561
วันที่หมดอายุ :14/01/2562
ที่อยู่ :23/1-2 ชั้น 2-4 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9
:แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10320
โทรศัพท์ :0-2641-5985
โทรสาร :0-2641-5986
E-Mail :contact@optimum.name
Website : www.opimun.name
จำนวนวิศวกรในบริษัท :11
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร