สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.338
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีซีวาย
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/11/2549
วันที่เริ่มใช้ :13/11/2560
วันที่หมดอายุ :12/11/2561
ที่อยู่ :51/144 หมู่ที่ 3 ซ.รามคำแหง 96 ถ.รามคำแหง
:แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :098-616-5558
โทรสาร :02-372-1431
E-Mail :mrchaiya@gmail.com
Website : www.sccy.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 30/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร