สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.336
ชื่อนิติบุคคล บริษัท คาสเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/10/2549
วันที่เริ่มใช้ 09/10/2551
วันที่หมดอายุ 08/10/2552
ที่อยู่ 1264 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 0-2720-5574
โทรสาร 0-2720-5574
E-Mail kasttek@truemail.co.th
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 11
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/11/2550
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร