สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.336
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท คาสเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/10/2549
วันที่เริ่มใช้ :09/10/2551
วันที่หมดอายุ :08/10/2552
ที่อยู่ :1264 ถ.ศรีนครินทร์
:แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2720-5574
โทรสาร :0-2720-5574
E-Mail :kasttek@truemail.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :11
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 05/11/2550
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร