สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.335
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไฟนอล ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/09/2549
วันที่เริ่มใช้ :11/09/2560
วันที่หมดอายุ :10/09/2561
ที่อยู่ :555/99 ซอยสายไหม 54/1 ถนนสายไหม
:แขวงสายไหม เขตสายไหม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10220
โทรศัพท์ :0-2909-8749 , 0-2909-8779
โทรสาร :0-2990-5923
E-Mail :fdc_dor@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :16
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร