สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.334
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ทีจีทีเค ที่ปรึกษา จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/09/2549
วันที่เริ่มใช้ :11/09/2551
วันที่หมดอายุ :10/09/2552
ที่อยู่ :88/86 ซ.4/1 ถ.เทศบาล 2 หมู่ 2
:ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11110
โทรศัพท์ :0-2924-2368 กด 1, 081-398-4391
โทรสาร :0-2920-1523
E-Mail :pvisanu@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/09/2550
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร