สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.332
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไทยวิศวกรที่ปรึกษาทางเลือก จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/09/2549
วันที่เริ่มใช้ :11/09/2549
วันที่หมดอายุ :10/09/2550
ที่อยู่ :365/1188 ซ.พุทธบูชา 47 ถ.พุทธบูชา
:แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10140
โทรศัพท์ :0-2874-8164-5
โทรสาร :0-2874-8165
E-Mail :bp@thaiaec.com
Website : www.thaiaec.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/08/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร