สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.331
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/09/2549
วันที่เริ่มใช้ :04/06/2561
วันที่หมดอายุ :03/06/2562
ที่อยู่ :47/90 หมู่บ้านศุภารมย์ ซ.9 ถ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ถ.แจ้งวัฒนะ หมู่ 9
:ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11120
โทรศัพท์ :0-2964-9330
โทรสาร :0-2964-9101
E-Mail :aynak_b@hotmail.com
Website : www.trustee47.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 29/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร