สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.330
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ควีนสแลนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/07/2549
วันที่เริ่มใช้ :17/07/2561
วันที่หมดอายุ :16/07/2562
ที่อยู่ :18 ซอย 3 ถนนหมื่นด้ามพร้าคต
:ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัด :เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :50300
โทรศัพท์ :053-412-553 , 081-961-2833
โทรสาร :053-412-553
E-Mail :qe.engineer@gmail.com
Website : www.queenslandengineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร