สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.33
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท นูแมพ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :195/47 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย หมู่ที่ 3
:ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11110
โทรศัพท์ :0-2571-2770, 0-2920-9936
โทรสาร :0-2571-3676
E-Mail :numap@numap.co.th
Website : www.numap.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :11
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/09/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร