สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.33
ชื่อนิติบุคคล บริษัท นูแมพ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 195/47 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย หมู่ที่ 3
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11110
โทรศัพท์ 0-2571-2770, 0-2920-9936
โทรสาร 0-2571-3676
E-Mail numap@numap.co.th
Website www.numap.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 11
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 25/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร