สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.329
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/07/2549
วันที่เริ่มใช้ :17/07/2561
วันที่หมดอายุ :16/07/2562
ที่อยู่ :8 ซอยกาหลง 4 ถนนสนามบินน้ำ
:ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2950-4374-5
โทรสาร :0-2580-3231
E-Mail :qbic@qbic.co.th
Website : www.qbic.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :22
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร