สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.328
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็น-เทค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/07/2549
วันที่เริ่มใช้ :14/09/2560
วันที่หมดอายุ :13/09/2561
ที่อยู่ :1504 ซ.สุขุมวิท 117 ถ.สุขุมวิท หมู่ 4
:ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10270
โทรศัพท์ :0-2757-9174-5
โทรสาร :0-2757-6981
E-Mail :sa-ngob_changwong@hotmail.com
Website : www.en-tech.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/07/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร