สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.327
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ยูไนเต็ด อินสเป็คชั่น เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/06/2549
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2561
วันที่หมดอายุ :09/09/2562
ที่อยู่ :11 ถ.ศรีราชานคร 6
:ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จังหวัด :ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :20110
โทรศัพท์ :0831239282
โทรสาร :038-322109
E-Mail :uis007@gmail.com
Website : www.uis-ndt.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร