สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.327
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ยูไนเต็ด อินสเป็คชั่น เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/06/2549
วันที่เริ่มใช้ 10/09/2561
วันที่หมดอายุ 09/09/2562
ที่อยู่ 11 ถ.ศรีราชานคร 6
ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20110
โทรศัพท์ 0831239282
โทรสาร 038-322109
E-Mail uis007@gmail.com
Website www.uis-ndt.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร