สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.326
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วี เอ็น พี คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/05/2549
วันที่เริ่มใช้ :23/08/2561
วันที่หมดอายุ :22/08/2562
ที่อยู่ :1266 ซ.ทร.7 ถ.สุขุมวิท 107
:ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10270
โทรศัพท์ :02-749-6833
โทรสาร :0-2398-9350
E-Mail :vnpconsultant@gmail.com
Website : www.vnpconsultant.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร