สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.326
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วี เอ็น พี คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/05/2549
วันที่เริ่มใช้ :23/08/2560
วันที่หมดอายุ :22/08/2561
ที่อยู่ :1266 ซ.ทร.7 ถ.สุขุมวิท 107
:ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10270
โทรศัพท์ :0-2743-3351, 0-2749-6833
โทรสาร :0-2398-9350
E-Mail :vnpconsultant@gmail.com
Website : www.vnpconsultant.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/07/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร