สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.326
ชื่อนิติบุคคล บริษัท วี เอ็น พี คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/05/2549
วันที่เริ่มใช้ 23/08/2561
วันที่หมดอายุ 22/08/2562
ที่อยู่ 1266 ซ.ทร.7 ถ.สุขุมวิท 107
ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 02-749-6833
โทรสาร 0-2398-9350
E-Mail vnpconsultant@gmail.com
Website www.vnpconsultant.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 22/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร