สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.325
ชื่อนิติบุคคล บริษัท วอรันเทค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/05/2549
วันที่เริ่มใช้ 08/05/2561
วันที่หมดอายุ 07/05/2562
ที่อยู่ 321 ซอยอ่อนนุช 66 ถนนอ่อนนุช
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 0-2322-1813
โทรสาร 0-2321-4949
E-Mail admin@warrantech.co.th
Website www.warrantech.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 11/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร