สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.325
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วอรันเทค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/05/2549
วันที่เริ่มใช้ :08/05/2561
วันที่หมดอายุ :07/05/2562
ที่อยู่ :321 ซอยอ่อนนุช 66 ถนนอ่อนนุช
:แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2322-1813
โทรสาร :0-2321-4949
E-Mail :admin@warrantech.co.th
Website : www.warrantech.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร