สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.324
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ล็อควูด กรีน เอเชีย แปซิฟิค (ไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/04/2549
วันที่เริ่มใช้ :10/04/2561
วันที่หมดอายุ :09/04/2562
ที่อยู่ :179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้
:แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :02-670-9030
โทรสาร :02-670-9033
E-Mail :
Website : www.ch2m.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 28/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร