สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.322
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/04/2549
วันที่เริ่มใช้ 10/04/2561
วันที่หมดอายุ 09/04/2562
ที่อยู่ 10/59,90,61 ซ.สุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 021687395-98
โทรสาร 021687380
E-Mail natkrita@iec-thailand.com
Website www.iec-thailand.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 34
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 02/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร