สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.322
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/04/2549
วันที่เริ่มใช้ :10/04/2561
วันที่หมดอายุ :09/04/2562
ที่อยู่ :10/59,90,61 ซ.สุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถ.สุขุมวิท
:แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :021687395-98
โทรสาร :021687380
E-Mail :natkrita@iec-thailand.com
Website : www.iec-thailand.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :34
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร