สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.321
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/04/2549
วันที่เริ่มใช้ :03/10/2559
วันที่หมดอายุ :02/10/2560
ที่อยู่ :7 ซ.คู้บอน 31 แยก 10 ถ.คู้บอน
:แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2943-4136,08-1931-4982
โทรสาร :0-2943-4136
E-Mail :secbuilding@hotmail.com
Website : www.secbuilding.yellowpaget.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/08/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร