สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.320
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/03/2549
วันที่เริ่มใช้ :13/03/2560
วันที่หมดอายุ :12/03/2561
ที่อยู่ :148 ซ.พหลโยธิน 69 ถ.พหลโยธิน
:แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10220
โทรศัพท์ :0-2972-4939-41
โทรสาร :0-2972-4943
E-Mail :icintel148@gmail.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 26/01/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร