สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.32
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอพซิลอน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :335 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย หมู่ที่ 3
:ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11110
โทรศัพท์ :0-2920-9930-4
โทรสาร :0-2571-2767
E-Mail :document@epsilon.co.th
Website : www.epsilon.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :94
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร