สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.32
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอพซิลอน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 335 หมู่ที่ 3
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11110
โทรศัพท์ 0-2920-9930-4
โทรสาร 0-2571-2767
E-Mail document@epsilon.co.th
Website www.epsilon.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 119
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 02/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร