สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.319
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/03/2549
วันที่เริ่มใช้ :13/03/2558
วันที่หมดอายุ :12/03/2559
ที่อยู่ :17/7 ถ.เพชรเกษม หมู่ 2
:ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
จังหวัด :นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :73160
โทรศัพท์ :0-2420-2370,0-2420-2971
โทรสาร :0-2811-5132
E-Mail :info@pairoj.co.th
Website : www.pairoj.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/01/2558
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร