สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.318
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/03/2549
วันที่เริ่มใช้ 13/03/2561
วันที่หมดอายุ 12/03/2562
ที่อยู่ 181/303 ซ.อิสรภาพ 43 ถ.อิสรภาพ
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 081-010-2020
โทรสาร 0-2866-3160
E-Mail ems.kowit@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 12/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร