สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.318
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/03/2549
วันที่เริ่มใช้ :13/03/2561
วันที่หมดอายุ :12/03/2562
ที่อยู่ :181/303 ซ.อิสรภาพ 43 ถ.อิสรภาพ
:แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10700
โทรศัพท์ :081-010-2020
โทรสาร :0-2866-3160
E-Mail :ems.kowit@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร