สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.317
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วัน ดี ซายน์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/03/2549
วันที่เริ่มใช้ :13/03/2551
วันที่หมดอายุ :12/03/2552
ที่อยู่ :10/160 ถ.รามคำแหง
:แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2919-4189
โทรสาร :0-2919-4190
E-Mail :tiasiri@truemail.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/03/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร