สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.316
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิศวชาญ 2002 จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/03/2549
วันที่เริ่มใช้ :13/03/2561
วันที่หมดอายุ :12/03/2562
ที่อยู่ :25/17 ซ.งามวงศ์วาน 19 ถ.งามวงศ์วาน
:หมู่ที่ 2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2952-7102-4, 0-2952-7243
โทรสาร :0-2952-7244
E-Mail :wissawacharn@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :9
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร