สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.316
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิศวชาญ 2002 จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/03/2549
วันที่เริ่มใช้ :13/03/2560
วันที่หมดอายุ :12/03/2561
ที่อยู่ :25/17 ซ.งามวงศ์วาน 19 ถ.งามวงศ์วาน
:หมู่ที่ 2 ต.บางเขน อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2952-7243, 0-2952-7102-4
โทรสาร :0-2952-7244
E-Mail :wissawacharn@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :11
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 15/02/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร