สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.315
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/02/2549
วันที่เริ่มใช้ :20/02/2561
วันที่หมดอายุ :19/02/2562
ที่อยู่ :128 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 92 ถ.จรัญสนิทวงศ์
:แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10700
โทรศัพท์ :0-2424-2449 , 0-2879-0285
โทรสาร :0-2880-1249
E-Mail :vichian.aps@gmail.com
Website : www.apsthailand.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร