สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.314
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พี เอส เอ็ม ซี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/02/2549
วันที่เริ่มใช้ :20/02/2561
วันที่หมดอายุ :19/02/2562
ที่อยู่ :573/40 ซ.รามคำแหง 39
:แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2559-2621-2
โทรสาร :0-2559-2049
E-Mail :info@psmc2006.com
Website : www.psmc2006.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร