สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.314
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พี เอส เอ็ม ซี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 20/02/2549
วันที่เริ่มใช้ 20/02/2561
วันที่หมดอายุ 19/02/2562
ที่อยู่ 573/40 ซ.รามคำแหง 39
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 0-2559-2621-2
โทรสาร 0-2559-2049
E-Mail info@psmc2006.com
Website www.psmc2006.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 15/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร