สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.313
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท คิวทีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/02/2549
วันที่เริ่มใช้ :20/02/2549
วันที่หมดอายุ :19/02/2550
ที่อยู่ :947 อาคารทศพลแลนด์ 3 ชั้น 7 ถ.บางนา-ตราด หมู่ 12
:แขวงบางนา เขตบางบา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10260
โทรศัพท์ :0-2744-1672-4
โทรสาร :0-27441676
E-Mail :qtceng@yahoo.com
Website : www.qtc.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/02/2549
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร