สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.312
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ลีคอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/02/2549
วันที่เริ่มใช้ :20/02/2561
วันที่หมดอายุ :19/02/2562
ที่อยู่ :44/263 หมู่ 8
:แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2946-5900
โทรสาร :0-2946-5901
E-Mail :leconconsultant@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :9
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร