สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.312
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ลีคอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 20/02/2549
วันที่เริ่มใช้ 20/02/2562
วันที่หมดอายุ 19/02/2563
ที่อยู่ 44/263 หมู่ 8
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0-2946-5900
โทรสาร 0-2946-5901
E-Mail leconconsultant@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 9
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 11/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร