สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.310
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เครฟติก คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/02/2549
วันที่เริ่มใช้ :20/02/2560
วันที่หมดอายุ :19/02/2561
ที่อยู่ :50/23 หมู่ 8
:แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10220
โทรศัพท์ :0-2970-4227-8
โทรสาร :0-2970-4229
E-Mail :admin@kraftig.co.th
Website : www.kraftig.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :11
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร