สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.31
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 21/3 ถ.บ้านพลง
ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จังหวัด ระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21150
โทรศัพท์ 038-691408-10
โทรสาร 038-692028
E-Mail info@qualitechplc.com
Website www.qualitechplc.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 13
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 29/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร