สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.31
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :21/3 ถ.บ้านพลง
:ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จังหวัด :ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :21150
โทรศัพท์ :038-691408-10
โทรสาร :038-692028
E-Mail :info@qualitechplc.com
Website : www.qualitechplc.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :13
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/09/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร