สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.309
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เพาเวอริ่ง เอเซีย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 19/12/2548
วันที่เริ่มใช้ 19/12/2549
วันที่หมดอายุ 18/12/2550
ที่อยู่ 2/147 ซ.8 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย หมู่ 4
ต.บางกรวย อ.บางกรวย
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11130
โทรศัพท์ 0-2913-2020
โทรสาร 0-2913-2020
E-Mail thanitpo@yahoo.co.th
Website www.poweringasia.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 07/01/2550
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร