สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.309
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เพาเวอริ่ง เอเซีย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/12/2548
วันที่เริ่มใช้ :19/12/2549
วันที่หมดอายุ :18/12/2550
ที่อยู่ :2/147 ซ.8 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย หมู่ 4
:ต.บางกรวย อ.บางกรวย
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11130
โทรศัพท์ :0-2913-2020
โทรสาร :0-2913-2020
E-Mail :thanitpo@yahoo.co.th
Website : www.poweringasia.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/01/2550
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร