สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.308
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ทรัส เทคโนโลยี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/12/2548
วันที่เริ่มใช้ :19/12/2555
วันที่หมดอายุ :18/12/2556
ที่อยู่ :102/33 ถ.รัตนาธิเบศร์ หมู่ 2
:ต.ไทรม้า อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2922-1406
โทรสาร :0-2922-1407
E-Mail :trusstech@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/11/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร