สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.307
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไทย นิปปอน การโยธา จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/11/2548
วันที่เริ่มใช้ :14/11/2548
วันที่หมดอายุ :13/11/2549
ที่อยู่ :99/349 ถ.แจ้งวัฒนะ
:แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10210
โทรศัพท์ :0-2576-1509-10
โทรสาร :0-2576-1498
E-Mail :tndbkk@thainipponroad.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :20
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 15/11/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร