สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.307
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไทย นิปปอน การโยธา จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/11/2548
วันที่เริ่มใช้ 14/11/2548
วันที่หมดอายุ 13/11/2549
ที่อยู่ 99/349 ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์ 0-2576-1509-10
โทรสาร 0-2576-1498
E-Mail tndbkk@thainipponroad.co.th
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 20
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 15/11/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร