สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.306
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ทรานสิท อินโนเวชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/10/2548
วันที่เริ่มใช้ :17/10/2548
วันที่หมดอายุ :16/10/2549
ที่อยู่ :31/17 ซ.7 ถ.พุทธมณฑล สาย 2 หมู่ 5
:แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10160
โทรศัพท์ :0-2249-8383
โทรสาร :
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/10/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร