สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.305
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/10/2548
วันที่เริ่มใช้ :17/10/2560
วันที่หมดอายุ :16/10/2561
ที่อยู่ :69/98 ซ.ติวานนท์ 45 ถ.ติวานนท์ หมู่ 2
:ต.ท่าทราย อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2951-1641-2
โทรสาร :0-2951-1641
E-Mail :suthat12.st@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร