สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.305
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 17/10/2548
วันที่เริ่มใช้ 17/10/2561
วันที่หมดอายุ 16/10/2562
ที่อยู่ 69/98 ซ.ติวานนท์ 45 ถ.ติวานนท์ หมู่ 2
ต.ท่าทราย อ.เมือง
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 0-2951-1641-2
โทรสาร 0-2951-1641
E-Mail suthat12.st@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 21/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร