สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.303
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เพอร์เฟคท์ กรุ๊ป เทคโนโลยี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/10/2548
วันที่เริ่มใช้ :17/10/2548
วันที่หมดอายุ :16/10/2549
ที่อยู่ :53/73 ถ.รัตนาธิเบศร์ หมู่ 5
:ต.บางกระสอ อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2968-1397-8
โทรสาร :0-2968-1398
E-Mail :p_group@thaimail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/10/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร